Cursusaanbod | Kant en klaar | Half af | Contact

Welkom in de webwinkel

De webwinkel van het Ontwerpbureau biedt een arsenaal aan projecten. Kant en klaar. En half af. Met en zonder inscholingscursus door docenten te gebruiken. Met en zonder geavanceerde digitale werkomgeving voor de leerlingen.

Maar altijd met:

-- actief leren -- betrokkenheid van leerlingen --
levensecht onderwijs -- gericht op competenties en kennis

De projecten kunnen binnen en buiten het rooster worden uitgevoerd, met een voorkeur voor gewone opname binnen het rooster. Deze projecten zijn geen feestweken. Ze doen mee voor het bereiken van gewone, goede leerdoelen en competenties van leerlingen.

Pas op! Pas op!
Het zomaar aanschaffen van een product uit de webwinkel kan tot teleurstelling leiden. De scenario's zijn slechts kort uitgewerkt, soms maar op enkele pagina's. Wie al eens een cursus van het Ontwerpbureau volgde, kan deze scenario's lezen. Wie dat niet deed, is misschien verrast over de beknoptheid van de scenario's... en kan er misschien niet mee overweg!

In de webwinkel is ook het cursusaanbod te bezien, naast de schappen vol kant en klare en half affe projecten.